Personal Training

Louiszoon PTC biedt Personal Training & Coaching aan en is opgezet door Dave Louiszoon. Hij richt zich op directe 1-op-1 training en coaching om extreme en vooral ook duurzame resultaten te bereiken met zijn clienten.

Het is zijn missie om zijn clienten een persoonlijk fitness- en gezondheidsplan aan te meten, welke exact juist is voor deze persoon.

Iedereen is anders, iedereen wil wat anders.

Zijn begeleiding omvat de vier belangrijkste factoren voor optimale fitheid: Motivatie, Training, Voeding & Rust.

Louiszoon Personal Training & Coaching beperkt zich dus niet tot alleen training. Bovendien behandelt hij zijn clienten zoals deze behandeld willen worden. Zijn groep clienten bestaat uit veel verschillende mensen: huisvrouwen, zakenlieden, modellen, (semi)topsporters en meer. Echter, hij kan niet iedereen helpen. Er moet een soort ‘klik’ zijn tussen de trainer en de cliënt. Vandaar dat hij altijd eerst een intakegesprek houdt. Dit gesprek is gratis en vrijblijvend.

Het werkt als volgt:

Stap 1
U neemt contact op met Dave Louiszoon via de contactpagina.

Stap 2
Binnen 2 dagen wordt er een persoonlijke afspraak gemaakt voor een eerste kennismaking.

Stap 3
De eerste afspraak is gratis en vrijblijvend en bestaat uit een oriëntatiegesprek, waarin u vertelt wat uw doelstelling is en vertel ik u wat de mogelijkheden zijn.

Stap 4
De eerste trainingssessie bestaat uit het in kaart brengen van uw beginsituatie door middel van testen en meten. U krijgt een eetdagboek mee waarin u een week bijhoudt wat u eet.

Stap 5
De tweede training wordt u getraind naar uw persoonlijke belastbaarheid.

Stap 6
Start van uw trainingsperiode en u levert het eetdagboek in.